Základní složky informační gramotnosti

Pojem „informační gramotnost“ popisuje soubor schopností, které jednotlivci umožňují získávat, hodnotit a používat informace. Informační gramotnost můžete považovat za ucelený systém dovedností, který čítá pět složek: identifikovat, najít, vyhodnotit, použít a potvrdit zdroje informací.

Informační gramotnost se utváří během celého života

Informační gramotnost je proces celoživotního učení, který začíná před příchodem na vysokou školu a dále se rozvíjí, jak osobnost jedince dozrává. I když je každá dovednost individuálně důležitá, pochopení toho, jak do sebe zapadají, je zásadní pro to, aby se člověk stal informačně gramotným člověkem.

Další důležitou dovedností je umět se zabavit a nepodléhat nudě – o to se skvěle postará Playamo casino, které svou nabídkou her předčí všechna očekávání.

Složky informační gramotnosti

Identifikovat + Nalézt + Vyhodnotit + Aplikovat + Potvrdit = Složky informační gramotnosti

Proč je důležitá informační gramotnost?

Každý den se setkáváme se stále větším a rozmanitějším množstvím informací prostřednictvím webu, hromadných sdělovacích prostředků a publikovaných prací. Informace najdeme v mnoha různých formátech z nekonečného množství zdrojů. Kvalita informací se mezi dostupnými možnostmi informací velmi liší.

Představte si běžné vyhledávání na internetu, díky kterému můžete získat jak aktuální a spolehlivé zdroje, ale i neobjektivní, zastaralé, zavádějící nebo falešné zdroje. Kromě toho je pravděpodobné, že online vyhledávání povede k více informacím, než je možné efektivně zpracovat. Právě kvůli velkému množství a rozmanitosti informací, které máme k dispozici, je důležité zvládnout kompetence v oblasti informační gramotnosti!

Informační gramotnost využijete na škole, v práci i osobním životě

Schopnosti informační gramotnosti jsou zásadní pro úspěch v osobním, profesním i akademickém životě. Na vysoké škole tyto dovednosti využíváte k tomu, abyste si vedli dobře na výzkumných pracích, projektech a prezentacích.

V práci se pravděpodobně setkáte se situacemi, kdy musíte pro logická rozhodnutí hledat nové informace.

V domácnosti neustále čelíte rozhodování o spotřebitelských problémech a vytváření názorů na sociální a politická témata. Každá situace vyžaduje zapojení do procesu informační gramotnosti.