Proč se vyplatí být dobře informovaný?

Neustále hledáme informace a informační gramotnost je soubor dovedností potřebných právě k efektivnímu hledání a využívání informací.

Za každých okolností potřebujeme dobré informace – přesné, spolehlivé, aktuální. Informace nám pomáhají činit závěry, uskutečňovat rozhodnutí a také efektivněji komunikovat.

Kvalitní a obsahově správné informace jsou také nezbytné pro výzkumné práce a zprávy. Ale najít takové informace je ve změti nekvalitních informačních zdrojů velmi obtížné.

Proč informační gramotnost?

Nejistá kvalita a rozšiřující se množství informací představují pro společnost velké výzvy. Pouhé množství informací samo o sobě nevytvoří informovanější občany bez doplňkového souboru schopností nezbytných pro efektivní využívání informací.

Informační gramotnost je důležitá ve všech oblastech života a po celý život:

– pro vzdělávání

– pro ekonomickou činnost a v zaměstnání

– pro občanskou účast

– pro zdraví a pohodu

Informačně gramotný jedinec je schopen:

– Určit rozsah potřebných informací

– Zajistit efektivní přístup k potřebným informacím

– Hodnotit informace a jejich zdroje kriticky.

– Začlenit vybrané informace do znalostní základny

– Efektivně využívat informace k dosažení konkrétního účelu

– Porozumět ekonomickým, právním a sociálním problémům kolem používání informací

– Přistupovat ke zdrojům informací eticky a legálně.

Kompetence v oblasti informační gramotnosti

Jaké dovednosti jsou zapotřebí z zisku věrohodných a pravdivých informací a jak se nenechat zmanipulovat informačními médii?

– Vyberte si vhodné vyhledávací nástroje a zdroje informací, které jsou věrohodné a ověřené

– Implementujte vyhledávací strategie k vyhledání informací

– Posuďte a porovnejte výsledky vyhledávání / nalezené informace

– Zaznamenávejte relevantní výsledky vyhledávání / nalezené informace

– Identifikujte / vytvořte kritéria hodnocení získaných informací

– Posuzujte získané informace ve srovnání se stávajícími znalostmi

– Použijte nové informace eticky a legálně: za užití citací a uvedení zdroje informací

– Přeneste znalosti získané z tohoto vyhledávání informací při budoucích úkolech, pracích atd.

Jak může vysoká škola své studenty vyučovat informační gramotnost?

Když se informační gramotnost vyučuje v kontextu studentských disciplín, studenti chápou důležitost informační gramotnosti a zdokonalují se v ní.

Vysoké školy a univerzity tím, že zajišťují, aby jednotlivci měli intelektuální schopnosti uvažování a kritického myšlení, a pomáhají jim budovat rámec pro učení, jak se učit, poskytují základ pro další růst po celou dobu jejich kariéry.

Zde je několik nápadů, jak do vzdělávacích kurzů začlenit informační gramotnost:

– vytvářet úkoly související s vyhledáváním kvalitních informací v knihovnách

– Kontaktovat studijní knihovnu a uspořádejte jednu nebo několik relací výuky v knihovně za využití dostupného informačního materiálu

– zahrnout odkazy na studijní knihovny do kurzu: zejména odkazy na výukové programy, výzkumné příručky nebo dokonce konkrétní informační databáze

– diskutovat o učebních nástrojích, vhodných pro zisk kvalitních a ověřených informací

– povzbuzovat studenty, aby při výuce i mimo ni zapojovali kritické myšlení a nic nebrali jako holý fakt, ale dohledávali si potřebné informace sami a z různých (převážně zahraničních) zdrojů