Děkujeme Vám za projevený zájem o webové stránky ivig.cz. Váš zájem nás velice těší.

Kdo jsme?

Jsme webové stránky ivig.cz a plně se soustředíme na téma informační gramotnosti.

Proč zrovna téma informační gramotnosti?

Informační gramotnost je pro dnešního člověka důležitá, podporuje přístupy k řešení problémů a myšlení – kladení otázek a hledání odpovědí, hledání informací, vytváření názorů, hodnocení zdrojů a rozhodování podporující úspěšné jedince, efektivní přispěvatele, sebevědomé jednotlivce a odpovědné občany.

Lidé musí být schopni identifikovat, co je skutečné a relevantní nejen pro školu, ale také pro proces učení, život a práci.

Definované schopnosti informační gramotnosti existují již nějakou dobu v různých podobách a bylo vytvořeno několik rámců a definic na národní i mezinárodní úrovni.

Jaká je základní definice informační gramotnosti?

Informační gramotnost je schopnost vědět, kdy a proč potřebujete informace, kde je najít a jak je eticky hodnotit, používat a sdělovat.

Tato definice implikuje několik dovedností (nebo kompetencí), které musí splňovat informačně gramotný jedinec.

Jedná se o následující dovednosti:

– Zjištění potřeby informací

– Vyhodnocení, jak najít informace

– Dohledání dostupných zdrojů

– Potřeba hodnotit výsledky

– Práce s výsledky a dovednost využívat je

– Etika a odpovědnost při následném používání informací

– Schopnost komunikovat nebo sdílet svá zjištění

Kde najít informace?

Hledání a používání informací je klíčovou součástí informační gramotnosti napříč jednotlivými oblastmi lidské činnosti.

Běžným předpokladem je, že vše lze najít na internetu / webu, takže se nemusíte obtěžovat hledat kdekoli jinde. V dnešní společnosti jsme obklopeni informacemi – všude, kam se podíváme, jsou prezentovány ve formě slov a obrázků. Informace jsou také přítomny v našich dalších smyslech – ve všem, co slyšíme (zvuky), dotýkáme se, cítíme nebo chutnáme.

Pamatujte, že „obrázky mluví hlasitěji než slova“ a „obrázek vypráví tisíc příběhů“ a zvuky jsou tím, jak se naučíme jako první, když se naučíme jazyk. Také naše vzpomínky jsou spojeny s obrázky a zvuky.

Informace jsou všude kolem nás!

Nalezneme je v různých formátech a jsou nezbytné pro naše rozhodování a řešení problémů, ať už v práci, ve škole a při studiu nebo doma v soukromém životě.

Je jen na nás, jakém typu informací dáme přednost – zda těm z nekvalitních a neověřených zdrojů, anebo objektivním a fakticky podloženým informacím z více věrohodných zdrojů.

Rozdíl je také v tom, jak budeme získané informace používat – vždy by mělo jít o etické a odpovědné použití informací.