Jak se stát informačně gramotným jedincem?

K čemu slouží informační gramotnost?

Kvůli zdrojům, jako je internet, je hledání vysoce kvalitních informací nyní těžší než kdy jindy! Může to znít jako paradox, ale internet vyhledávání kvalitních a pravdivých informací rozhodně ztížil.

Aby toho nebylo málo, to, že dnes víte, jak používat konkrétní informační technologii, ještě neznamená, že hned za ní není žádná další, kterou se budete muset naučit používat zítra! Kdysi zdánlivě exotické technologie jako „zpracování textu“ a „elektronická pošta“ jsou dnes běžnou záležitostí, ale před pár lety byly naprosto revoluční.

Proč je důležité být informačně gramotný?

Dnešní zaměstnavatelé hledají lidi, kteří rozumí a mohou se přizpůsobit charakteristikám informačního věku. Pokud se student po ukončení studia „naučil, jak se učit“, je mnohem atraktivnějším uchazečem o zaměstnání. Lze očekávat, že informačně gramotný jedinec – se svými silnými schopnostmi v oblasti analytického, kritického myšlení a řešení problémů – bude adaptabilním, schopným a hodnotným zaměstnancem, který svými schopnostmi v práci přispěje.

Jak se stát informačně gramotným jedincem?

Je pravděpodobné, že si hned nevšimnete, že se stáváte informačně gramotnějším. Informační gramotnost je „způsob bytí“ a je „procesem stávání se“. Není to tedy něco, co byste se mohli naučit přes noc nebo v rámci jednoho kurzu.

Při absolvování vysoké školy budete v rámci vašeho učebního plánu získávat dovednosti a schopnosti, které můžete použít v jiných oblastech života. To se týká i infomační gramotnosti. Většina vysokoškolských předmětů je koncipována tak, aby ve studentech podněcovaly a zabudovávaly schopnosti, dovednosti a kompetence v oblasti informační gramotnosti.

Kromě vysoké školy máte v této oblastí i jiné možnosti, jak se dále vzdělávat. Existují různé semináře, kurzy a školení na téma informační gramotnost, na které se můžete zapsat.