Informační gramotnost

Jak lze definovat informační gramotnost?

Informační gramotnost označuje soubor charakteristik, které přeměňují běžného jedince na „moudrého spotřebitele informací“ a na člověka, který se celoživotně vzdělává a je schopen si vyhledávat kvalitní informace.

Informační gramotnost není jen něco, čím se zabýváte na vysoké škole, ale spíše něco, co se utváří prostřednictvím vzdělávacích kurzů, osobních zkušeností a interakce s informacemi.

Jaké jsou základní rysy informační gramotnosti?

Mezi aspekty informační gramotnosti patří používání informačních technologií, jako jsou osobní počítače, e-mail, softwarové programy a internet. Mezi další aspekty informační gramotnosti spadá vyhodnocení informací, které získáte pomocí internetu a online elektronických zdrojů.

Další složky informační gramotnosti se týkají etického využívání informací a informačních technologií. Pár primárních cílů informační gramotnosti je přimět lidi, aby kriticky uvažovali o informacích, se kterými se setkávají, a budovat v nich schopnost využívat tyto informace k vytváření nových znalostí.

Ve zkratce informační gramotnost je:

– Schopnost formulovat něčí informační potřebu

– Schopnost identifikovat, lokalizovat a přistupovat k příslušným zdrojům informací tak, aby vyhovovaly informační potřebě

– Schopnost efektivně využívat informační zdroje bez ohledu na jejich formát

– Schopnost nenechat se zmanipulovat informačními médii, jako je internet, televize, rozhlas nebo tisk

– Schopnost kriticky a eticky aplikovat informace

– Schopnost určit, zda byla informační potřeba dostatečně uspokojena či nikoliv

Proč je důležitá informační gramotnost?

Informační gramotnost je také důležitá pro běžné fungování občanů a má důsledky, které mohou ovlivnit životy mnoha lidí po celém světě.

Žijeme v informačním věku a informace se šíří velmi rychlým tempem. Internet, televize, rádio a další informační zdroje máme k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Avšak to, že je tolik informací tak snadno a rychle dostupných, ještě neznamená, že jsou všechny užitečné nebo dokonce pravdivé