Informační gramotnost napříč různými sférami

Informační gramotnost ve vzdělávání

Základním cílem vzdělávání je rozvíjet studenty v jejich schopnosti učit se a kriticky myslet. Pro vysokoškolské vzdělání i celoživotní učení jsou dovednosti v oblasti informační gramotnosti naprosto zásadní.

Informační gramotnost pomáhá připravit studenty na budoucí pracovní místa a umožňuje studentům identifikovat a řešit problémy, ať již ve škole v rámci učebních úkolů, nebo v běžném životě během celé řady situací.

Informační gramotnost pro hospodářskou činnost

Informační gramotnost je klíčová jak pro představu o fungování organizací, tak pro rozvoj konkurenční výhody pro firmy a pro jednotlivá státní hospodářství v rámci globální znalostní ekonomiky.

Obchodní schopnosti jednotlivců musí být více „zaměřené na informace. Podle provedených studií pracovníci v průměru stráví každý týden 9,5 hodiny „hledáním informací“ a 9,6 hodiny „analýzou informací“.

Aby byly společnosti konkurenceschopné, musí se učit rychleji než jejich konkurenti. Firmy se učí shromažďováním informací a jejich využíváním k inovacím a generování nových produktů nebo procesů a služeb

Informační gramotnost pro občanskou účast

Informační gramotnost je nezbytná pro fungování občanské společnosti, do níž se mohou zapojit všichni lidé.

Demokratická účast vyžaduje aktivní vyhledávání informací ze strany voličů a občanů.

Schopnost občanů hodnotit, zpracovávat a opakovaně používat informace vede ke kreativním, inovativním nápadům a činům, které lidem pomáhají.

Informační gramotnost pro zdraví a celkovou pohodu

Informační gramotnost je klíčovým nástrojem pro rozvoj zdraví a celkové pohody všech lidí bez ohledu na pohlaví, rasu a národnost.

Pro profesionály je přístup k aktuálnímu výzkumu a osvědčeným postupům nezbytný pro poskytování kvalitních zdravotnických služeb.

Pro pacienty je schopnost najít, interpretovat a porozumět základním informacím o zdraví klíčem k informovanému rozhodování a volbám života zlepšujícím zdraví.