Informační gramotnost napříč různými sférami

Informační gramotnost ve vzdělávání Základním cílem vzdělávání je rozvíjet studenty v jejich schopnosti učit se a kriticky myslet. Pro vysokoškolské vzdělání i celoživotní učení jsou dovednosti v oblasti informační gramotnosti naprosto zásadní. Informační gramotnost pomáhá připravit studenty na budoucí pracovní místa a umožňuje studentům identifikovat a řešit problémy, ať již ve škole v rámci učebních…

Proč se vyplatí být dobře informovaný?

Neustále hledáme informace a informační gramotnost je soubor dovedností potřebných právě k efektivnímu hledání a využívání informací. Za každých okolností potřebujeme dobré informace – přesné, spolehlivé, aktuální. Informace nám pomáhají činit závěry, uskutečňovat rozhodnutí a také efektivněji komunikovat. Kvalitní a obsahově správné informace jsou také nezbytné pro výzkumné práce a zprávy. Ale najít takové informace…