Jak se stát informačně gramotným jedincem?

K čemu slouží informační gramotnost? Kvůli zdrojům, jako je internet, je hledání vysoce kvalitních informací nyní těžší než kdy jindy! Může to znít jako paradox, ale internet vyhledávání kvalitních a pravdivých informací rozhodně ztížil. Aby toho nebylo málo, to, že dnes víte, jak používat konkrétní informační technologii, ještě neznamená, že hned za ní není žádná…

Základní složky informační gramotnosti

Pojem „informační gramotnost“ popisuje soubor schopností, které jednotlivci umožňují získávat, hodnotit a používat informace. Informační gramotnost můžete považovat za ucelený systém dovedností, který čítá pět složek: identifikovat, najít, vyhodnotit, použít a potvrdit zdroje informací. Informační gramotnost se utváří během celého života Informační gramotnost je proces celoživotního učení, který začíná před příchodem na vysokou školu a…

Informační gramotnost

Jak lze definovat informační gramotnost? Informační gramotnost označuje soubor charakteristik, které přeměňují běžného jedince na „moudrého spotřebitele informací“ a na člověka, který se celoživotně vzdělává a je schopen si vyhledávat kvalitní informace. Informační gramotnost není jen něco, čím se zabýváte na vysoké škole, ale spíše něco, co se utváří prostřednictvím vzdělávacích kurzů, osobních zkušeností a…

Zdroje informací

Typ formátu informací definují různá kritéria, jako je účel informace a její délka, popřípadě složitost, zamýšlené publikum, nebo dostupnost. Knihy Knihy existují v tištěných, elektronických a audio formátech. Některé elektronické knihy mají interaktivní vlastnosti, což z nich dělá formu multimédií. Knihy jsou obvykle organizovány stejným způsobem: přední obálka, titulní stránka, stránka s autorskými právy, obsah,…

Informační gramotnost napříč různými sférami

Informační gramotnost ve vzdělávání Základním cílem vzdělávání je rozvíjet studenty v jejich schopnosti učit se a kriticky myslet. Pro vysokoškolské vzdělání i celoživotní učení jsou dovednosti v oblasti informační gramotnosti naprosto zásadní. Informační gramotnost pomáhá připravit studenty na budoucí pracovní místa a umožňuje studentům identifikovat a řešit problémy, ať již ve škole v rámci učebních…

Proč se vyplatí být dobře informovaný?

Neustále hledáme informace a informační gramotnost je soubor dovedností potřebných právě k efektivnímu hledání a využívání informací. Za každých okolností potřebujeme dobré informace – přesné, spolehlivé, aktuální. Informace nám pomáhají činit závěry, uskutečňovat rozhodnutí a také efektivněji komunikovat. Kvalitní a obsahově správné informace jsou také nezbytné pro výzkumné práce a zprávy. Ale najít takové informace…